Proofreading

Proofreading Services

Our native English speakers can provide all types of proofreading services for yourself or your company, such as:

 • General and business correspondence, reports and documents

 • Property development and real estate documents and contracts

 • Academic research and papers

 • Government documents and reports

 • Presentations and speeches

 • Legal correspondence, documents and contracts

 • Product launches

 • Advertising campaigns

 • Creative & media content

 • Website content

 • The HORECA industry: menus and Point of Sale material

Angol nyelvű szövegek lektorálása

Angol nyelvű szövegek nyelvi korrekciója, véglegesítése. Forduljon hozzánk bizalommal, hogy az kívánt tartalom professzionális és nyelvtani hibától mentes legyen.

Az alábbi típusú tartalmak teljes körű tartalmi, stilisztikai és nyelvi ellenőrzését vállajuk:

 • Általános és üzleti levelezés, jelentések és dokumentumok

 • Ingatlanfejlesztési és ingatlanügyi dokumentumok, szerződések

 • Akadémiai kutatások és dolgozatok

 • Kormányzati dokumentumok és jelentések

 • Előadások és prezentációk

 • Jogi levelezés, dokumentumok és szerződések

 • Termékbemutatók

 • Reklámkampányok

 • Kreatív és médiatartalom

 • Webhely tartalom

 • A vendéglátás, éttermek: menük és Point of Sale anyagok

Servizi di Correzione di Bozze

I nostri madrelingua inglesi possono fornire tutti i tipi di servizi di correzione di bozze per te o la tua azienda, come:

 • Corrispondenza generale e commerciale, relazioni e documenti

 • Sviluppo immobiliare e documenti e contratti immobiliari

 • Ricerche accademiche e articoli

 • Documenti e rapporti governativi

 • Presentazioni e discorsi

 • Corrispondenza legale, documenti e contratti

 • Lanci di prodotti

 • Campagne pubblicitarie

 • Contenuti creativi e multimediali

 • Contenuto del sito web Website

 • Il settore dell'ospitalità, e ristoranti: menu e materiale del punto vendita